Upload Cover

Freespeechforvietnam`s Uploads

 • 6-20-2020 CTTCĐM với Luật gia Nguyễn Kim Môn 6-20-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Luật gia Nguyễn Kim Môn https://www.4shared.com/mp3/YjeDOJUKea/TCDM_pv_Lut_gia_Nguyn_Kim_Mn-_.html CT Từ Cánh Đồng Mây:Luật gia Nguyễn Kim Môn- 06/20/2020 6-20-2020 CTTCĐM với Luật gia Nguyễn Kim Môn
  freespeech... 00:58:16 253 0 Downloads 0 Comments
 • 6-13-2020 CTTCĐM với Kiến Trúc sư Trần Thanh Vân 6-13-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Kiến Trúc sư Trần Thanh Vân https://www.4shared.com/mp3/dIocOYmvea/TCDM_pv_Kin_trc_s__Trn_Thanh_V.html 6-13-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Kiến Trúc sư Trần Thanh Vân 6-13-2020 CTTCĐM với Kiến Trúc sư Trần Thanh Vân
  freespeech... 00:50:12 123 0 Downloads 0 Comments
 • 6-6-2020 CTTCĐM với Giáo Sư Nguyễn Tiến Dân 6-6-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Giáo Sư Nguyễn Tiến Dân https://www.4shared.com/mp3/8zheRrqgea/TCDM_pv_Nh_Gio_NguynTin_Dn_-_0.html CT Từ Cánh Đồng Mây:Nhà Giáo NguyễnTiến Dân - 06/06/2020 https://www.facebook.com/dan.nguyentien.14224 6-6-2020 CTTCĐM với Giáo Sư Nguyễn Tiến Dân
  freespeech... 00:59:43 112 0 Downloads 0 Comments
 • 1-18-2020 CTTCĐM với Nhà Báo Nguyễn Vũ Bình
  1-18-2020 CTTCĐM với Nhà Báo Nguyễn Vũ Bình 1-18-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Nhà Báo Nguyễn Vũ Bình https://www.4shared.com/mp3/fB3qlRJPiq/TCDM_pv_Nb_Nguyen_Vu_Binh_01-1.html CT Từ Cánh Đồng Mây: Nhà Báo Nguyễn Vũ Bình 01/18/2020 https://www.4shared.com/mp3/fB3qlRJPiq/TCDM_pv_Nb_Nguyen_Vu_Binh_01-1.html CT Từ Cánh Đồng Mây: Nhà Báo Nguyễn Vũ Bình 01/18/2020 https://www.facebook.com/binh.tran.73700 1-18-2020 CTTCĐM với Nhà Báo Nguyễn Vũ Bình
  freespeech... 00:54:03 146 0 Downloads 0 Comments
 • 3-14-2020 CTTCĐM với Nghệ Sĩ Nguyễn Thị Kim Chi
  3-14-2020 CTTCĐM với Nghệ Sĩ Nguyễn Thị Kim Chi 3-14-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Nghệ Sĩ Nguyễn Thị Kim Chi https://www.4shared.com/mp3/4G0hRN4Siq/TCDM_pv_Ngh_s_Nguyn_Th_Kim_Chi.html CT Từ Cánh Đồng Mây: nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi - 03/14/2020 3-14-2020 CTTCĐM với Nghệ Sĩ Nguyễn Thị Kim Chi
  freespeech... 00:54:32 154 0 Downloads 0 Comments
 • 2-22-2020 CTTCĐM với Nhà hoạt động xã hội Phạm Thế Cường
  2-22-2020 CTTCĐM với Nhà hoạt động xã hội Phạm Thế Cường 2-22-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Nhà hoạt động xã hội Phạm Thế Cường https://www.4shared.com/mp3/2epWFLTlea/TCDM_pv_Nh_hot_ng_x_hi_Phm_Th_.html TCDM pv Nhà hoạt động xã hội Phạm Thế Cường 02-22-2020 https://youtu.be/rAHjOWP8Xes 2-22-2020 CTTCĐM với Nhà hoạt động xã hội Phạm Thế Cường
  freespeech... 00:53:53 153 0 Downloads 0 Comments
 • 5-30-2020 CTTCĐM với Giáo Sư Trần Khuê 5-30-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Giáo Sư Trần Khuê https://www.4shared.com/mp3/1U1N7c4Aea/TCDM_pv_Gio_s_Trn_Khu-_05-30-2.html CT Từ Cánh Đồng Mây:Giáo sư Trần Khuê – 05/30/2020 https://www.facebook.com/tran.khue 5-30-2020 CTTCĐM với Giáo Sư Trần Khuê
  freespeech... 00:53:57 112 0 Downloads 0 Comments
 • 5-12-2020 DĐTNTDCNDVN buổi hội luận vời TS Mai Thanh Truyết
  5-12-2020 DĐTNTDCNDVN buổi hội luận vời TS Mai Thanh Truyết https://www.4shared.com/mp3/mZHpnEHqea/20200512-Paltalk_vi_TS_Mai_Tha.html DĐTNTDCNDVN có buổi hội luận vời TS Mai Thanh Truyết ngày 12/5 Đề tài thảo luận qua quyển sách:" Báo cáo CIA: "Thế giới sẽ ra sao ngày mai"do tác giả Alexandre Adler, 2009. Tham luận viên: - Người Lình Già Hai Lúa và MTT. https://www.facebook.com/MaiThanhTruyetUSA
  freespeech... 01:33:05 148 0 Downloads 0 Comments
 • 3-7-2020 CTTCĐM với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý
  3-7-2020 CTTCĐM với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý 3-7-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý https://www.4shared.com/mp3/DLLk_2zIiq/TCDM_pv_Ha_Thng_Thch_Nguyn_L_0.html CT Từ Cánh Đồng Mây: Hòa Thượng Thích Nguyên Lý – 03/07/2020 https://youtu.be/PUtw5yXvL9s 3-7-2020 CTTCĐM với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý
  freespeech... 00:56:04 133 0 Downloads 0 Comments
 • 1-4-2020 CTTCĐM với Kỹ sư Nguyễn Minh Sơn
  1-4-2020 CTTCĐM với Kỹ sư Nguyễn Minh Sơn 1-4-2020 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Kỹ sư Nguyễn Minh Sơn https://www.4shared.com/mp3/aat4skLCiq/TCDM_pv__Ky_Su_Nguyen_Minh_Son.html https://www.4shared.com/web/directDownload/aat4skLCiq/DKZkGnny.30730994a73ceef5b6a28044e942f5e9 https://yourlisten.com/freespeechforvietnam/1-4-2020-cttcm-vi-k-s-nguyn-minh-sn https://youtu.be/rjg6yzLpbEY https://youtu.be/gN7bbrlRLNY
  freespeech... 00:51:51 143 0 Downloads 0 Comments
 • show more
freespeechforvietnam
 • freespeechforvietnam
 • profile viewed 2125 times
 • message share profile
X